Общи условия

Общи условия

Моля запознайте се с общите условия за ползване на сайта. Желаем Ви приятно онлайн пазаруване и нека шопинг манията започне СЕГА!

 1. Доставка. Тя се заявява на колегата, приемащ Вашите поръчки в офиса или по телефона, след уточнение на срока за издаване на поръчката.
 2. Срокове за доставка: 4-5 работни сни в зависимост от натовареността и обема на поръчката. ВСГ Вижън ЕООД  не носи отговорност за закъснение, породено от външни обстоятелства и независещи от него причини.
 3. Ако имате няколко поръчки, моля, уточнете дали всички или кои от тях желаете да Ви се доставят, според срока за издаване.
 4. При получаване на доставката, трябва да приемете стоката от поръчката си и да се подпишете в приемо-предавателния протокол на поръчката, за всяка стока ще получите фактура.
 5. Ако не бъдете намерени на адреса за доставка в посочения срок за изпълнението или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката за доставка се счита за отпаднала и дължите заплащане на разходите за стоката и нейната доставка.
 6. Цени за доставка.
  1. За поръчки над 30 лв. без ДДС доставката е БЕЗПЛАТНА в рамките на гр. Сливен
  2. За поръчки под 30 лв. доставката е 3 лева без ДДС в рамките на гр. Сливен.
  3. За всички останали райони цената на доставка е по тарифният план на Еконт или Спиди в зависимост от  посочен от клиента адрес или офис на куриера.
 7. Плащане на поръчката. Ако поръчката на стоката е в размер до 50 лв. може да платите стойността на поръчката по някой от следните начини:
  1. С наложен платеж в момента на получаването на стоката.
  2. По банков път (ако изберете този начин на плащане, моля, направете превода един ден преди доставката, за да може наш служител да провери и отрази плащането).

Ако поръчката на стоката надвишава 50 лв. се заплаща авансово по банков път 50% от стойността на стоката (стоките). Останалите 50% от стойността на стоката се доплащат по някой от двата гореспоменати начина, след получаване на стоката (стоките).

Номер на банковата сметка:

При банка ОББ  IBAN: BG13UBBS80021017435740; BIC код: UBBSBGSF;  ВСГ Вижън ЕООД

8. Отказ за получаване на стоката от страна на клиента.

 1. Имате право да откажете получаването на поръчаните рекламни материали, в посочените в настоящите условия случаи:
  1. Ако доставените материали явно не съответстват на поръчаните от вас и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
  2. Ако при транспортирането стоката е повредена.
 2. В случай, че  не направите оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и губите право да претендирате на по-късен етап.
 3. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако откажете да подпише протокола, се приема, че отказът за получаване на стоката е неоснователен и дължите заплащане на разходите за стоката и нейната доставка.
 4. Може да направите рекламация след получаване на стоката и да поискате връщането й и възстановяване на платената от Вас сума, aко стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед.

9. Защита на личните данни. Предоставените от Вас  лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни или други цели. Вие може да изискате по всяко време писмена отмяна на  предоставените от Вас данни да не бъдат използвани и съхранявани от ВСГ Вижън ЕООД като администратор на лични данни.
Всички спорове между  страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато – всички неразрешени спорове ще бъдат решавани от компетентния съд съобразно българското законодателство. В такъв случай ВСГ Вижън ЕООД си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на потребителя за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.

Желаем Ви приятно онлайн пазаруване и нека шопинг терапията започне СЕГА!